Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

II Oś priorytetowa "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

Firma DAKA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy DAKA poprzez dywersyfikację usług” Niniejszy projekt dotyczył inwestycji obejmującej zakup nowoczesnych urządzeń umożliwiających kompletne wyposażenie jednego dodatkowego stanowiska obsługi pojazdów oraz frezarki CNC. Dzięki realizacji Projektu do oferty firmy wprowadzono 2 nowe usługi: geometrii kół 3D oraz frezowania elementów w 3D.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

[Projekt I] [Projekt II] [Projekt III]

PPUH "DAKA" Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1d, 32-600 Oświęcim, tel./fax: 33 445 81 93, (Stacja diagnostyczna: 33 844 04 41), e-mail: , www.daka.pl NIP: 549-22-74-756, Regon: 120294891, Zarejstrowana w Sadzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000261297, numer konta 41 1240 4155 1111 0000 4627 9426 Bank PKO S.A. Oddział Oświęcim