Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

II Oś priorytetowa "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

Firma DAKA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy DAKA poprzez zakup maszyn i urządzeń do wykonywania nowej usługi ustawiania  i naprawy geometrii kół w pojazdach”

Niniejszy projekt dotyczył inwestycji obejmującej zakup środków trwałych związanych z rozbudową Stacji Diagnostycznej, która umożliwiła wprowadzenie do naszej oferty nowych usług z zakresu ustawiania i naprawy geometrii kół w pojazdach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

[Projekt I] [Projekt II] [Projekt III]

PPUH "DAKA" Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1d, 32-600 Oświęcim, tel./fax: 33 445 81 93, (Stacja diagnostyczna: 33 844 04 41), e-mail: , www.daka.pl NIP: 549-22-74-756, Regon: 120294891, Zarejstrowana w Sadzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000261297, numer konta 41 1240 4155 1111 0000 4627 9426 Bank PKO S.A. Oddział Oświęcim